Periodisme Juvenil

CUP Ebre organitza l'acte pel SÍ/SÍ

divendres, 31 d’octubre de 2014 | 0 comentaris

ESPECIAL CONSULTA/TORTOSA.- Aquest proper dimecres 5 de novembre a la Cambra de Comerç de Tortosa (C/Cervantes, 7) CUP EBRE organitzarà l'acte central a les Terres de l'Ebre, de la campanya (anem més enllà de la independència) amb la presència de la diputada Isabel Vallet, el músic i escriptor Xavi Sarrià i Carme Abril de CUP EBRE.
Amb aquest acte la CUP EBRE vol transmetre un missatge d'il·lusió i lluita perquè aquest proper 9N siga un nou èxit de mobilització de la societat catalana. La CUP té clar que només amb la gent al carrer i la desobediència aconseguirem la independència. Per això aquest 9N el poble català haurà de fer una nova demostració de força, tot i que des del govern català no s'haja fet una aposta valenta i ferma per aquest 9N.
Les intervencions de les tres ponents, es centraran en resaltar que l'únic camí que té el poble català per aconseguir la seua llibertat és la desobediència, perquè mai l'estat espanyol acceptarà la nostra independència. La CUP també insistirà en la necessitat d'aprofitar la independència per qüestionar-lo tot, per construir un nou país, amb un nou model econòmic més just que el capitalisme. I també s'insistirà en recordar que el país complet, són els Països Catalans, i que les Terres de l'Ebre es troben a la cruïlla dels Països Catalans.
L'acte finalitzarà amb una breu actuació musical del cantant i escriptor Xavi Sarrià. 

Jesús reclama votar al seu poble

dijous, 30 d’octubre de 2014 | 0 comentaris

ESPECIAL CONSULTA/JESÚS (TORTOSA).- Jesús per la Independència ha fet públic un comunicat on fa palesa el seu malestar ja que el proper 9N no es podrà votar a l'EMD de Jesús. En les seves explicacions argumenten que malgrat tenir totes les facilitats per part de l'alcalde i dels regidors, la Generalitat s'ha negat a concedir un espai per a que els veïns i veïnes puguin votar al seu poble i no haver-se de desplaçar. Les explicacions no han satisfet als de l'Assemblea de Jesús. Segons argumenta la Generalitat, "és tècnicament impossible poder disposar d'un centre de participació". Els membres de Jesús per la Independència asseguren que aquest fet afectarà a la participació del poble el proper 9N. 

Tot i això, han assegurat que faran tot el possible per aconseguir que jesusencs i jesusenques tinguin totes les facilitats per poder anar a votar al procés participatiu. El comunicat acaba amb un "malgrat tot, VOTAREM!!!".

Feu click a la imatge per veure el comunicat

9N, TOT PREPARAT!

ESPECIAL CONSULTA.- La Generalitat de Catalunya ha fet pública la llista de locals on el 9N es podrà votar. Els ciutadans i les ciutadanes majors de 16 anys ja poden consultar al web www.participa2014.cat el local i la mesa on podran participar. Aquest procés de participació ciutadana per decidir el futur de Catalunya, compta amb el suport del 99.9% de municipis, segons les dades de la Generalitat, on es podrà votar als diferents 1.317 locals. En total s'han inscrit gairebé 41.000 voluntaris que faran possible que hi hagi 6.695 meses electorals repartides arreu de Catalunya. 


Pel que fa a les Terres de l'Ebre es podrà votar a 55 locals. En concret, a Tortosa hi haurà disponible els tres instituts (Institut Joaquim Bau, Institut de l'Ebre i Institut Cristòfol Despuig) amb un total de 28 meses. 

La participació del 9N es podrà fer des de les 9:00h fins a les 20:00h on cada votant tindrà assignat. Es pot consultar l'assignació al web www.participa2014.cat, al 012 i també als ajuntaments. 

"Dret a la autodeterminació, visió legal i filosòfica del dret" d'Albert Carles

dimarts, 28 d’octubre de 2014 | 0 comentaris

Atès el moment que estem vivint i la incertesa que te el futur del poble català, m’he pres, previ consulta amb en David, uns minuts per explicar públicament el significat del dret a la autodeterminació dels pobles i la seva extensió, des de una perspectiva jurídica-internacional i filosòfica, vegem:
El dret a la autodeterminació es un dret col·lectiu que faculta als pobles a decidir lliurement i per si mateixos la seva forma de govern per la qual seran regits i, en última instància, a constituir un Estat independent. Aquest últim aspecte del dret ha estat objecte de debat i de nombroses discussions doctrinals, fet que ha portat a la comunitat internacional a legislar sobre ell i a limitar el dret a una sèrie de supòsits, segons els quals, si que es possible exercir-lo. Es important que un cop exercit el dret en el sentit de fragmentar o de separar un Estat del que inicialment formava part, aquest nou Estat sigui reconegut per la comunitat internacional.
El dret a la autodeterminació es doncs un dret humà, que totes les societats tenen i que, recordem, es un dret que s’exerceix de forma col·lectiva, no individual. Com a dret humà apareix en la Carta de Drets Humans i en particular en el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics, que en el seu article 1 estableix lo següent: todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo de su desarrollo económico, social y cultural. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales…”
El dret a la autodeterminació es doncs, per al dret internacional, un dret de “ius cogens”, es a dir, d’obligat compliment, dret imperatiu per als Estats, d’aquest fet se’n extrauen varies conseqüències, per exemple: no s’admeten excepcions al dret, ni exclusions, ni alteracions del seu contingut, així doncs qualsevol acte contrari al sentit essencial del dret i teleològic del dret serà considerat violador del mateix i serà declarat com nul de ple dret, així es desprèn de la lectura del article 53 i 64 de la Convenció de Viena de 1969 sobre el Dret dels Tractats : es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional en general…” y “si existe una norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo”.
En quant a la finalitat del dret, la Assemblea de Nacions Unides s’ha encarregat de dictar varies resolucions explicant quin es el sentit del dret a la autodeterminació dels pobles, entre d’altres i de les més reconegudes es la resolució 2625 que contempla el dret com un dret que fomenta les relacions d’amistat entre els Estats i garanteix la igualtat, i sobretot el contempla con una eina per als pobles colonitzats perquè puguin exercir el dret que tenen com a poble, però recorda el següent: que todo intento de quebrantar parcial o totalmente la unidad nacional y la integridad territorial de un Estado o país o su independencia política es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas”. Citant altres finalitats del dret que la carta contempla també trobem la cooperació entre Estats i : el establecimiento de un Estado soberano e independiente, la libre asociación o integración con un Estado independiente o la adquisición de cualquier otra condición política libremente decidida por un pueblo constituyen formas del ejercicio del derecho de libre determinación de ese pueblo”. A més de recordar al final de la resolució i com a clàusula de tancament que: ninguna de las disposiciones de los párrafos precedentes se entenderá en el sentido de que autoriza a fomentar cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos… y que estén dotados de un gobierno que represente la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.
Des de un punt de vista filosòfic del dret, l’autor que he trobat (criteri personal) que s’assembla més o que estableix les bases del que serà el dret a la autodeterminació es John Locke, filòsof Britànic que defensava l’Estat com a model de protecció dels drets i de garantia. Locke estableix que el poder recau sobre el poble i que es aquest qui exercint aquest poder institueix una societat mitjançant un pacte i crea un parlament on es faran lleis i reglaments etc. Però, què diu Locke al II Tractat sobre el govern civil?
  1.       Locke diu que mitjançant un acord els homes es constitueixen en una societat, i que aquesta es regirà per la majoria, societat on la minoria haurà d’acceptar-la.
   2.       Creu que ha d’existir un cos polític que representarà a tota la comunitat sense exclusions.
   3.     Conclou que encara que els homes neixin baix un govern, es impossible que cap individu mai pugui decidir sobre una forma de govern diferent i, remarca que els petits Estats han pogut al llarg dels temps separar-se dels governs dels que, inicialment en formaven part, ja que, segons ell, es absurd acceptar el principi que estableix que el néixer baix un govern et sotmet naturalment a ell i que, no tenim el dret a la llibertat del que gaudíem en el nostre estat de naturalesa.
Uns quants capítols més endavant, en el capítol XIX (de la dissolució del govern) arriba a les següents conclusions:
   1.       Afirma que els pobles no son freqüents a revelar-se, a menys que hi hagi, continuadament, abusos freqüents, cas en el que, el poble acabaria finalment alçant-se per molt que se li digui que els seus governants son sagrats o descendents del poder celestial.
   2.       Nega que les revolucions siguin a causa de “petits errors”, si no que, els errors continus que fan que el poble pensi que s’està amb guerra contra ell, son els que fan aixecar al poble i posen al govern en mans de qui realment pot garantir els seus fins.
   3.       Per últim conclou que el poder de cada individu lliurement va donar a la societat no por revertir novament en ell mentre aquesta societat funcioni, ja que, qui te el poder en aquell moment es la societat que funciona, que, el poble exercint el seu poder sobirà ha establert una duració de la legislatura, i que en aquest cas, el poble tindrà novament el dret a escollir la forma de govern.
De tot això i fent un “mix” entre el pensament filosòfic de Locke i la situació legal actual podem concloure el següent:
   ·         El dret a la autodeterminació porta implícit el dret a la llibertat i a la igualtat en el sentit de que els pobles son lliures per poder establir-se en un nou Estat i organitzar-se com altres pobles han fet al llarg de la història.
   ·         Locke recorda que un Estat organitzat i que funciona correctament, la revolta no es justa i no està legitimada, es a dir, ell entén que únicament estarà legitimat per a alçar-se quant sigui objecte d’abusos i de discriminacions, de no ser així qualsevol revolta anirà en contra dels drets que tenen els altres ciutadans de la comunitat, els quals mitjançant pacte han volgut establir voluntàriament una comunitat i funcionar sota unes normes
Podem concloure que la diferència entra Locke i la plasmació legal del dret a la autodeterminació d’avui en dia no es tan gran, per això, i a mode de llistat, he cregut convenient fer vàries comparacions:
   1.       El dret a la autodeterminació porta implícit el dret a la llibertat i a la igualtat en el sentit de que tots els pobles son lliures per establir un nou Estat i organitzar-se com altres pobles han fet al llarg de la història.
   2.       Locke recorda que quant un Estat està organitzat i “funciona” correctament, no es just, ni ha de alçar-se el poble, es a dir, ell entén que únicament estarà legitimat per revelar-se quant quan sigui objecte d’abusos i de discriminacions, cas contrari qualsevol revolta aniria contra els drets dels altres ciutadans, del que se’n denomina “la comunitat”, els quals també mitjançant aquest pacte han desitjat organitzar-se en societat voluntàriament i conduir-se per unes normes de convivència les quals atorguen uns drets però també unes obligacions.
   3.       En el mateix sentit que Locke apunta, la regulació actual del dret, prevé que: “en ningún caso se entenderá en el sentido de que autoriza a fomentar cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de la igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos… y que estén dotados de un gobierno que represente la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”. Redactat que no s’aparta del que Locke ja contemplava quant feia referència als límits del exercici del dret, que, recordem era al “funcionament” del Estat.
    ·         Per últim, Locke considera que el que es podria arribar a entendre com un supòsit legitimador de la “revolta”, podria consistir en la ocupació colonial d’un poble o el establiment d’una colònia, doncs la legislació internacional, cal recordar, que contempla el dret a la autodeterminació com una eina que garanteix la llibertat e igualtat d’aquests pobles colonitzats, com recorda la resolució 1514 de la Assemblea General de Nacions Unides: “la continuación del colonialismo impide el desarrollo de la cooperación económica internacional…el proceso de liberación es irresistible e irreversible y que, a fin de evitar crisis graves, es preciso poner fin al colonialismo…”


ALBERT CARLES, ESTUDIANT 4T DRET UAB

"Festa dels Super 3" per Xavi Llambrich

dilluns, 27 d’octubre de 2014 | 0 comentaris

La 18a Festa dels Súpers, que es presentava amb el lema “Sóc així”, s’ha tancat demostrant el gran poder de convocatòria del Super3, que ha reunit 350.000 nens i nenes i les seves famílies a l’Anella Olímpica del Parc de Montjuïc (150.000 el Dissabte i 200.000 el Diumenge)  per celebrar la seva trobada anual més multitudinària, en una edició en què l’organització s’ha fet en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona.
Durant dos intensos dies, els súpers, i els que no ho són, han pogut viure, de manera gratuïta, una gran diversitat d’activitats, més de 150, i més de 50 espectacles pensats per satisfer nens i nenes de totes les edats. Aquest any, l’espai s’ha ampliat en 65.000 metres quadrats i s’ha modificat la ubicació de l’escenari de l’Estadi per aconseguir més capacitat d’espectadors. Ahir, l’espectacle central va arribar a la xifra de 50.000 espectadors i avui s’han superat els 52.000, aconseguint un rècord històric. 
El director del canal Super3, Dani López, valora la festa com un gran èxit: “Estem molt satisfets d’aquesta edició, en què la Festa ha arribat a la majoria d’edat. Vull agrair a les famílies i als súpers que una vegada més han demostrat que aquest esdeveniment és un fet social. Finalment, també agrair a les institucions, empreses i companyies artístiques la seva implicació en la Festa.” 

Xavi Llambrich Franch (Deltebre)

La CUP Tortosa decideix presentar-se a les municipals de 2015

TORTOSA.- La Candidatura d'Unitat Popular va decidir en assemblea el passat divendres presentar-se a les eleccions municipals de Tortosa al 2015. En aquesta assemblea van aprovar la proposta gràcies a la majoria dels més de 40 assistents. 

CUP Tortosa han valorat el "pas endavant col·lectiu" i asseguren que el treball que s'ha començat donarà els seus fruits posant-se sobre la taula moltes polítiques i moltes problemàtiques que "a Tortosa han estat menysvalorades pels diferents governs municipals". 

Durant l'assemblea també van fer una anàlisi de l'actual situació de la ciutat tortosina on diuen que "hi ha manca la transparència i la participació ciutadana.". 


L'ANC d'Horta demana votar

dimecres, 22 d’octubre de 2014 | 0 comentaris

HORTA DE SANT JOAN.- L'Assemblea Nacional Catalana local d'Horta de Sant Joan ha emès un comunicat mostrant el seu enuig davant la negativa de l'alcalde del municipi a cedir un local per exercir el vot el proper 9N.

En aquest comunicat, l'ANC reclama a l'alcalde i al PP que reflexionin i tiren enrere en la seva decisió. Argumenten que 353 firmes van entregar-se a l'ajuntament sol·licitant les instal·lacions municipals per exercir el dret a decidir. 

Han encoratjat també al grup municipal de CiU i a la regidora de PM que van votar a favor del procés participatiu. Així mateix, han fet una crida als partits favorables a la consulta en representació al Parlament de Catalunya per tal que donin suport als nou municipis catalans que pel moment no podran votar. El Castaween arriba un any més a Tortosa

TORTOSA.- El Castaween és una festa que fusiona la tradició catalana de la Castanyada amb la importada d'Estats Units, el Halloween. Des de fa ja quatre anys, el Nucli Antic de Tortosa acull aquesta festa que ofereix l'ocasió perfecta per disfressar-se terroríficament mentre xales menjant les delícies de la Castanyada. 

El dia 31 d'octubre des de les 17h, el Castaween serà present per tot el carrer la Rosa i la Plaça de la Cinta. No hi faltaran els tallers, les gimcanes i la xocolatada, entre molts d'altres actes.  


La CUP Tortosa estudia presentar-se a les eleccions municipals del 2015

TORTOSA.- La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) de Tortosa sotmetrà a una assemblea la decisió de presentar-se a les eleccions municipals del 2015. Aquest divendres a les 19.30h, el partit polític celebrarà aquesta assemblea al Centre Cívic de Ferreries. Si finalment la decisió passa per presentar-se als comicis, començaran a treballar en comissions.  

Per convocar la gent a l'assemblea han publicat un vídeo que denuncia la realitat social i política que està vivint la ciutat de Tortosa. Per últim, la formació assegura ser un projecte polític "rupturista i transformador" que defensa els interessos de les classes populars, els dels treballadors i les treballadores. "els de la majoria". 


"PxC denucia el tracte als mitjans" article de Jordi Casanova

dijous, 16 d’octubre de 2014 | 0 comentaris


El regidor i portaveu de Plataforma per Catalunya (PxC) a Tortosa, Jordi P. Casanova, vol denunciar la brutal i lamentable censura que la formació pateix per part dels mitjans de comunicació locals i comarcals. Aquesta pura i dura censura mediàtica es ve arrossegant des de les eleccions municipals de l'any 2011, any en el que PxC va obtenir representació a Tortosa, Amposta i Roquetes, amb 4 regidors.


El menyspreu i la falta de respecte dels mitjans de comunicació cap a una formació política que va obtenir 800 vots a Tortosa i més de 2200 a les terres de l'Ebre, ha arribat al seu punt límit. La gota que ha fet vesar el got ha arribat de la mà de la Cadena SER Ebre. Dilluns passat, dia 13 d'octubre i una vegada acabat el ple extraordinari de l'Ajuntament per a l'aprovació de les ordenances fiscals 2015, els portaveus dels diferents grups municipals de la ciutat van ser convidats a una tertúlia per comentar aquestes ordenances i la seva posició respecte a la consulta del 9N. El portaveu de PxC no va poder participar en aquesta tertúlia al no haver estat convidat, encara representant a 800 tortosins i tortosines.
Més que fart de la miserable actuació d'uns mitjans de comunicació que no són altra cosa que mitjans d'intoxicació i manipulació, hem contactat amb el despatx d'advocats Fornós, a Tortosa, per estudiar la possibilitat d'iniciar les actuacions legals que considerem oportunes.


Jordi Casanova

Mas què fas?

Catalunya va viure un gir polític inesperat, almenys per alguns. Ara que ja sóc capaç d'assimilar-ho, puc escriure el que penso. Sento una decepció molt gran per aquest pas enrere en el procés. Mentiria si digués que no m'ho esperava, és més, en certa forma ho sabia però no volia creure que tots els partits proconsulta sabien que la consulta tal com estava plantejada per al 9N mai seria possible. Jo crec que estan fent tots una representació teatral. Els papers ja estan atorgats i ara sol queda que els espectadors vegin l'espectacle. 

La nova proposta de consulta és realment absurda. Un "procés participatiu" molt estrany on hi falta molta credibilitat. On s'ha vist que per votar tinguis que apuntar-te allà mateix, el dia de les eleccions? Per molt que hi hagin urnes i paperetes, no converteix això amb una cosa seriosa i de rigor. No podem dir internacionalment que ha anat a votar qui s'ha volgut apuntar, vam dir els vots l'endemà i aquests són els resultats. El President de la Generalitat, Artur Mas, sap que això no té cap ni peus i que no potser el pas últim abans que la consulta final. No pot enganyar així als ciutadans, i crec que és hora de plantar-se i exigir no només a ell sinó a tots els que van dir que el 9N votaríem que tinguin paraula i que es comprometin a fer les coses tal i com van dir. On ha quedat la frase "ni un pas enrere"?

Respecte unes eleccions anticipades crec que són necessàries però que no són la solució. Artur Mas ha dit que vol fer una llista conjunta, i així que siguin un plebiscit per aconseguir la independència. Mas creus en realitat que algú voldrà fer una llista conjunta quan el bloc pro-consulta està més que dividit? El que crec que ha de passar és la dimissió immediata d'Artur Mas. Però no ha de marxar ell sol, també ha de dimitir Joan Herra, Oriol Junqueras i David Fernández, aquells que van prometre consultar i que ara no volen seure a negociar. Ara és hora que el procés el portin uns altres més decidits i valents. Eleccions anticipades sí però amb cares noves. Tot i que el President ja ha dit clar que si no és llista conjunta no avançarà eleccions, normal ja que si les avança els seus vots quedaran reduïts a la mitat.  

Duran i Lleida ara està content. Per fi Mas s'ha estrellat i és la seva oportunitat per dir el típic "jo ja ho vaig dir". Duran ja està buscant nous socis de Govern. Si ERC retira el seu suport, ell està disposat a buscar aliats a l'altra banda del procés, a la banda que realment li agrada. Ell vol pactar amb el PSC, però crec que això, seria estrellar-se de nou.

Sigui com sigui queda clar que ara el procés està tocat i queda poc per ser enfonsat políticament. Els ciutadans de Catalunya hem de prendre les regnes o el timó com diria Mas amb les seves metàfores marineres. Catalans i catalanes ha arribat el moment de desobeir! 


La Terra Alta és la comarca que genera menys residus domèstics de tot Catalunya

diumenge, 12 d’octubre de 2014 | 0 comentaris

TERRA ALTA.- L’any 2013 es van generar a Catalunya 3.588.822 tones de residus municipals, xifra que suposa un 4% menys que l’any 2012. A les comarques de Tarragona (Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès) la xifra va ser de 336.710 tones, un 7,91% menys que l’any anterior. A les comarques de les Terres de l’Ebre (Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre i Terra Alta) es van generar 90.000 tones, un 2,61% menys que l’any anterior.
 
En quant a la generació de residus per càpita, a Catalunya s’ha reduït en un any d’1,35 kg/habitant/dia el 2012 a 1,30 kg/hab/dia el 2013, que ens situa en xifres de l’any 1997. Al Camp de Tarragona, s’ha situat en 1,48 kg/hab/dia, i a les Terres de l’Ebre, en 1,31 kg/hab/dia.
 
 
L’índex més alt de recollida selectiva és a les Terres de l’Ebre
 
Del total dels residus municipals, al conjunt de Catalunya selectivament la recollida selectiva neta és d’un 31%, un 27,5% a les comarques tarragonines, i un 35,6% a les ebrenques, 4 punts per sobre de la mitjana.
 
Per comarques, la que té el percentatge més alt de recollida selectiva neta és la Terra Alta, que ha assolit el 48,70%, i se situa com la segona comarca de Catalunya, on la mitjana és del 31%, en separació de residus. També superen la mitjana catalana el Priorat (40,53%), la Ribera d’Ebre (37,55%), la Conca de Barberà (36,33%), el Montsià (35,7%), l’Alt Camp (35%), el Baix Ebre (33,9%), i el Baix Camp (31,6%).
 
A nivell local, Poboleda és el municipi del Camp de Tarragona amb un índex més alt de recollida selectiva neta (66,5%), i Miravet (75,1%), a la Ribera d’Ebre, el de les Terres de l’Ebre.
 
Aquestes dades, extretes del balanç estadístic de residus municipals de l’any 2013, les ha presentat aquest matí a Tarragona el director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost. D’aquesta manera, ha donat a conèixer en detall la generació dels residus a nivell comarcal i municipal.

Text extret del web de Premsa de la Generalitat de Catalunya 

"La cuina de les dones ebrenques" es materialitza en un llibre de gastronomia

TERRES DE L'EBRE.Tortosa ha presentat aquest dijous "La cuina de les dones ebrenques", un llibre on han participat un centenar de dones de les diferents associacions de dones que hi ha en gairebé tots els municipis de les Terres de l’Ebre. 
 
El projecte es va iniciar fa dos anys, quan aquestes dones van tenir a la seva disposició un espai al Canal 21 Ebre. El programa els va permetre ensenyar els seus sabers sobre la gastronomia del seu municipi. Aquest fet va permetre rebre i multiplicar el reconeixement públic pel seu talent i coneixement.
 
El resultat d’aquest procés de participació i visibilització, que van organitzar les mateixes associacions de dones amb el suport de l’Institut Català de les Dones, ha estat un total de 53 programes de televisió on les dones van exposar el seu saber gastronòmic, i el llibre "La cuina de les dones ebrenques", on ara perviurà el contingut d’aquests espais televisius.
 
El llibre que es va presentar aquest dijous ha estat editat gràcies a la col·laboració de l’ICD i la Diputació de Tarragona, i recull aquests sabers per tal de facilitar la seva transmissió i avançar en el camí del reconeixement cap allò que fan i han après les dones, la seva expertesa, la seva trajectòria vital, la manera d’actuar i de relacionar-se. 

Sacrifiquen Excalibur sense donar-li una oportunitat a la investigació

dimecres, 8 d’octubre de 2014 | 0 comentaris

ESPANYA.- Excalibur és el gos de l'auxiliar d'infermeria contagiada d'Ebola. Milers de persones s'havien mobilitzat ja que la Conselleria de Sanitat de Madrid el volia sacrificar. Després d'assegurar que no ho farien, finalment ha estat sacrificat. El conseller de Sanitat de Madrid, Javier Rodríguez, ha explicat que no hi havia "més remei" que matar el gos. 

A crits d'"assassins" i altres insults per part dels animalistes, l'equip s'ha endut el gos. Hi ha hagut plors, crits i moments de tensió que han acabat amb un jove ferit. Cinc furgonetes de la policia s'han desplaçat fins al domicili. A les xarxes socials, més de 375.000 firmes van signar una petició per demanar que no se sacrifiqués el gos.
Font: 324.cat

Ràdio Tortosa presenta la nova temporada apostant per la qualitat i la diversitat

TORTOSA. L'emissora local, Ràdio Tortosa, ha començat una nova temporada radiofònica que va ser presentada aquest dimarts al Museu de Tortosa. La directora de l'emissora, Núria Mora, va mostrar-se satisfeta per l'aposta per la diversitat i qualitat dels programes que són possibles gràcies a molts col·laboradors. 

Una nova temporada que destaca pel seu gran contingut informatiu amb emissions des de la Xarxa i les noticies elaborades per la mateixa ràdio. A més, segueixen en peu molts dels programes d'èxit de l'anterior temporada. Un any més podrem gaudir de "La Veu de l'Experiència" al 103.3 de la freqüència modulada. "La Migdiada d'Orió" del professor de Llengua i Literatura Castellanes de l'Institut Cristòfol Despuig de Tortosa, Toni Vañó, i la periodista Marina Pallás, també estrena segona temporada. Un programa que assegura tenir la combinació perfecta entre literatura i música. David Benito, administrador de Periodisme Juvenil, és el tècnic de so de "La Migdiada d'Orió". Per a la resta de programació, el "polifacètic" Xavi Falcó n'és el professional dels controls i fa que la ràdio soni  d'allò més bé. Falcó també té dos programes propis. "El Cementeri d'animals" també a la graella des de l'any passat i "@TortosaJukeBox", un nou programa de música on pots trucar i dedicar la teva cançó preferida. 

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i el regidor, Domingo Tomàs, han coincidit en felicitar i agrair la col·laboració dels tortosins que acaben conformant una graella variada i de qualitat. 


Hortènsia Grau assegura que els pressupostos de l'Estat maltracten les Terres de l'Ebre

dijous, 2 d’octubre de 2014 | 0 comentaris

TERRES DE L'EBRE.- La diputada d'ICV al Parlament, Hortènsia Grau, ha criticat durament els pressupostos de l'Estat dictats pel Govern del Parit Popular. Grau diu que els pressupostos maltracten les Terres de l'Ebre i que l’únic aspecte positiu del projecte consisteix en el manteniment de la partida destinada a la descontaminació del pantà de Flix, “i això encara perquè respon a un acord que van negociar, en el seu dia, el conseller de Medi Ambient Salvador Milà i la ministra Cristina Narbona".

La ecosocialista ha explicat que el 70% de la inversió prevista al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre està destinada al transport d'alta velocitat. S'ha mostrat preocupada ja que, segons ha dit, “es deixen de banda les necessitats de transport de la majoria de la població. S’oblida la renovació de les estacions, algunes de les quals, com la de Tarragona, estan en un estat deplorable".

Per últim, Grau ha assegurat que “no són uns pressupostos que ens ajudin a sortir de la crisi”. La d'ICV diu que aquests comptes ni serveixen per al creixement econòmic ni per a la creació d'ocupació perquè no estan al servei de les persones, sinó al dels interessos electorals del Partit Popular. 
Imatge d'arxiu: Grau i Herrera en una visita a Tortosa l'any 2012

Més de 700 tortosins clamen en contra de la decisió del Constitucional

dimecres, 1 d’octubre de 2014 | 0 comentaris

TORTOSA.- Més de 700 persones s'han manifestat aquest dimarts a l'Ajuntament de Tortosa per rebutjar la decisió del Tribunal Constitucional de suspendre la convocatòria de consulta del 9N i tota la publicitat institucional en relació d'aquesta. 

La plaça ha cridat "independència" i "podem votar" i ha desafiat al Constitucional començant la campanya electoral pel SÍ/SÍ de forma simbòlica. A partir d'aquesta data ha començat a Catalunya una campanya "porta per porta" per explicar els beneficis de la independència i escoltar que pensa la població. Per això és necessari un mínim de 100.000 voluntaris que l'Assemblea Nacional Catalana busca a través de la seva pàgina web. 

La concentració de Tortosa que ha estat organitzada per l'Assemblea Nacional Catalana i també per Òmnium Cultural ha comptat amb la lectura del manifest de la mà del periodista ebrenc, Josep Bayerri. 

LES DADES DE LA CONCENTRACIÓ
Data: 30 d'octubre de 2014
Hora: 19h
Lloc: Plaça Espanya, Tortosa
Nombre de manifestants: Més de 700 
Organitzadors: Assemblea Nacional Catalana i Òmnim Cultural

 
Copyright © -2012 Periodisme Juvenil All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks