Periodisme Juvenil

L’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja aprova les bases per ajuts socials per desnonaments

dimecres, 26 de febrer de 2014

SANT JAUME.- El Ple de l’Ajuntament de Sant Jaume d’Enveja del passat 24 de febrer va aprovar les bases per ajuts socials per desnonaments. Les bases són per un procediment obert d’ajuts per sufragar les despeses derivades de les transmissions de la vivenda habitual en els supòsits d’execució hipotecària, no assumibles per part dels obligats al pagament. És a dir, per tots els afectats per desnonament, que compleixin uns minims requisits, recollits a les bases reguladores del mateix. Està dirigida a pal·liar els efectes negatius que, a causa de la crisi econòmica, es produeixen com a conseqüència de les transmissions de la vivenda habitual efectuades per necessitat extrema i que tenen com a part adquirent a una entitat financera.
A més el Ple va aprovar iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (RSAL). Aquesta llei retalla competències als ajuntaments amb una clara afectació als serveis que es presten a la ciutadania, obre el camí a la privatització i representa la pèrdua de llocs de treball. Els ajuntaments són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant quasi bé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

 
Copyright © -2012 Periodisme Juvenil All Rights Reserved | Template Design by Favorite Blogger Templates | Blogger Tips and Tricks